Mer info om Brf Saltsjö Vy

Vad kul att du har valt att skaffa en lägenhet i vår bostadsrättsförening. Hoppas att du trivs!

Styrelsen finns till för dig om något är oklart, men börja gärna med att läsa innehållet på denna hemsida. Den ger en översiktlig bild av vad du behöver veta för att göra boendet trivammare och enklare. När du flyttar in får du också en kortversion av innehållet på denna sida, ett sk Välkommen-brev. En sida som kompletterar denna info är också Bra att veta - regler och trivsel.   

Föreningen har stadgar, styrelse och revisor. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening med en vald styrelse där varje lägenhetsinnehavare är medlem. Då äger man en procentuell del av fastigheten tillsammans med alla andra medlemmar.  
 
Som medlem i föreningen har du både skyldigheter och rättigheter. Din lägenhetsandel är en del av helheten som är föreningen. Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att föreningen och dess fastighet sköts på ett långsiktigt hållbart och ansvarsfullt sätt. Det ligger i alla medlemmars intresse att föreningens ekonomi är god och att fastigheten, huset och lägenheterna är i gott skick.

När du har blivit antagen av styrelsen som medlem i föreningen, tar du över det inre underhållsansvaret och ansvaret för ändringar som gjorts inne i lägenheten. Att komma tillrätta med problem inne i lägenheterna ligger i såväl medlemmarnas som föreningens intresse. Exempelvis kan en OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) bli underkänd för att föregående ägare påverkat ventilationen i samband med flytt av kök. Ett läckande tätskikt i ett badrum kan också skada omgivande lägenheter och till och med huset.
Som köpare av en bostadsrättslägenhet har den nya medlemmen en undersökningsplikt enligt köplagen. Eftersom alla brister kanske inte upptäcks före köpet har säljaren i sin tur en upplysningsplikt. Det är viktigt att köparen reklamerar alla eventuella brister i tid på grund av en kort reklamations- och preskriptionsfrist enligt köplagen.

Vi anlitar Fastum som ekonomiskt förvaltare. Om du har frågor kring lägenhetsregister, pantbrev mm, ska du läsa mer här. Fastum kan också anlita specialister och jurister som kan bistå dig som ny medlem i hantering av brister eller annat som upptäcks i samband med köpet och som i värsta fall kan leda till skador på lägenheter och hus.
 
Du bor till självkostnadspris. Månadsavgiften är bland annat baserad på föreningens samlade driftskostnader och på hur mycket reparationer, underhåll och städning mm som behövs för att driva fastighet och förening. Var rädd om vår gemensamma egendom, det håller kostnaderna nere och därmed också din egen månadsavgift. Följ betalningsreglerna som finns paragraf 11 i våra stadgar. Då slipper du extra kostnader. 
 
Dina nycklar och kodbrickor får du av den säljande medlemmen när du flyttar in. Säljaren ska informera om hur passersystem och kodbrickor fungerar. Kodbrickorna är personliga och du som nyinflyttad medlem måste fylla i en blankett med kodsiffrorna och din underskrift. Den blanketten finns att hämta på hemsidan, och kan fyllas i och postas till föreningen. Alla boendes namn finns sökbara i porttelefon vid  respektive entré för att du ska kunna släppa in gäster i fastigheten. Det är också något du måste godkänna och skriva under på en annan blankett, som du får i samband med inflyttningen. När du ska flytta in tar föreningen kontakt med dig, och hjälper dig med dessa och andra blanketter. Behöver du nya kodbrickor kan du köpa dem av föreningen till en kostnad av 300 kronor styck. Bortkomna kodbrickor avkodas.
 
För att föreningen ska kunna kommunicera information digitalt till dig (via mejl eller sms), till exempel kallelser och årsredovisningar, krävs ett skriftligt samtycke från dig. En sådan blankett får du i samband med inflyttningen, och den finns även på hemsidan.   
 
Ny medlem måste också skriva under ansvarsdokumentet rörande inglasning av balkong om lägenheten har en sådan. Se även information som beskriver regelverket kring inglasningen.
 
Bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman. Normalt hålls stämman en gång per år, oftast före maj månads utgång.
 
Styrelsen väljs varje år av stämman. Anmäl ditt intresse till valberedningen om du känner för att påverka i en styrelse. Det ger oss alla ett bra och långsiktigt boende.
 
Om du har förslag eller önskemål om större förändringar i föreningen kan du lämna in en motion till årsstämman. Du kan givetvis när som helst under året komma med idéer eller förslag. Se kontaktuppgifter till styrelsen eller mejl till info@saltsjovy.se
 
Som nyinflyttad har man nog med sitt boende och orkar kanske inte ta sig igenom all information som man vill ta del av. Därför kommer här en kortfattad info om angelägna saker.

De flesta av våra gemensamma dörrar är handikappanpassade. Tryck/drag lätt i dörren så öppnar den sig, hjälp inte till.
Viktigt (1): om dörren måste ställas upp, då måste du först nollställa dörrarna som automatiken sitter på. Reglaget i trapphusdörrarna sitter en bit upp. Stege behövs, den finns i ena soprummet. Informera andra om detta.
Viktigt (2): innan du nollställer reglaget, och sedan sätter på handikappfunktionen igen, måste dörren vara helt stängd.

En översyn med efterföljande åtgärder har den senaste tiden gjorts vilket har inneburit att vi lyckats effektivsera el och värme och därmed fått sänkta kostnader för uppvärmning och belysning. Här är en länk till Energideklaration från juni 2020
 

När det gäller sophanteringen är stat, kommuner och enskilda medborgare skyldiga att hjälpa till i arbete med att göra hanteringen av sopor effektivt och hygieniskt. Vår förening deltar självklart i detta arbete. Det betyder att du kan sortera hushållsavfall och matrester i de två gemensamma soprummen. 

  • Kartonger, glas, tidningar, möbler och andra grovsopor få INTE slängas i våra soprum. För dessa finns en sopanläggning en bit upp på Kvarnholmsvägen 50, vid parkeringsplatsen för båtklubben.
  •  Alltså inga kartonger, blomkrukor eller teveapparater i våra soprum!

 
Och så lite om vår gemensamma trevnad.

  • Det kan inte nog påpekas hur viktigt det är att vi alla hjälps åt med att följa våra gemensamma ordningsregler. Det är alltså inte tillåtet att spela hög musik eller på annat sätt störa grannarna mellan klockan 22.00 - 07.00.
  • Det är inte tillåtet att röka i offentliga utrymmen. Undvik att röka på balkongerna. Vid enstaka större festtillfällen, renovering eller in- och utflyttning är det trevligt om man i förväg informerar om detta för de grannar som kan tänkas bli störda. Rökförbud gäller på loftgångarna, innergården, i trapphusen, entréerna och naturligtvis på vinden.
  • digitala anslagstavlor på bottenvåningen vid varje hiss skrivs nödvändig information. Styrelsen rapporterar där om kommande förändringar och händelser. På dessa digitala tavlor gör du också din bokning när du vill hyra föreningens gemensamhetslokal. Du använder din kodbricka.

 
I Bopärmen, som du fått av den tidigare ägaren, finns mycket mer information om din lägenhet.
 
Vi avslutar som vi började – använd dig av www.saltsjövy.se och de digitala anslagstavlorna för den info du behöver. Du som har gett samtycke till elektronisk information får nödvändig sådan via din mailadress. Du som inte har gett samtycke får samma info via brevådan.
 
Så ännu en gång, välkommen till oss på Finnboda Varvsväg 10 A, B, C och D. Vi i styrelsen nås säkrast via mail, dessa hittar du på styrelsesidan. Du kan också skicka ett mail till infolådan info@saltsjovy.se
                                                                                                           
 Styrelsen