Välkommen till Saltsjö Vy

Vi är glada för att ni har valt att bo i vår förening. Vi hoppas att ni kommer att trivas och är alltid välkomna att höra av er till styrelsen om det är något ni undrar över. All offentlig information om föreningen ska finnas här på vår hemsida. 
 
Men vi vill ändå informera lite om vad det betyder att bo i en bostadsrättsförening. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening. Medlemmarna styr i demokratisk anda och föreningsstämman är högsta beslutande organ. Föreningen har stadgar, styrelse och minst en revisor.
 
Som medlem i föreningen har du både skyldigheter och rättigheter. Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att föreningen och dess fastighet sköts på ett långsiktigt hållbart och ansvarsfullt sätt. Det ska ligga i alla medlemmars intresse att föreningens ekonomi är god och att huset och lägenheterna är i gott skick.
 
Du bor till självkostnadspris. Månadsavgiften är bland annat baserad på föreningens samlade driftskostnader och på hur mycket reparationer, underhåll och städning som behövs. Var rädd om vår gemensamma egendom, det håller föreningens kostnader nere och därmed också din egen månadsavgift.
 
Dina nycklar får du som brukligt av den säljande medlemmen när du flyttar in. Vad gäller föreningens passersystem som installerats 2016 är det bra om du informeras av säljaren hur detta med kodbrickor fungerar. För att du som ny medlem ska få personliga kodbrickor krävs lite uppgifter och underskrifter från dig. Föreningens boende finns också sökbara i port-telefonen vid entréerna, för att du ska kunna släppa in gäster i fastigheten. Du kan hämta en blankett på hemsidan och fylla i den och posta den till föreningen. De kodbrickor som tillhör lägenheten och som gäller tidigare medlem avkodas och är sedan oanvändbara.
 
Om lägenheten har inglasad balkong måste medlemmen också skriva under ansvarsdokumentet rörande inglasningen.  
 
Bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman. Normalt hålls en stämma en gång per år, oftast före maj månads utgång.
 
Om du har förslag eller önskemål på större förändringar i föreningen ska du lämna in en motion till årsstämman. Du kan givetvis när som helst under året komma med idéer eller förslag direkt till styrelsen. Gå till kontaktuppgifter på hemsidan eller maila till  info@saltsjovy.se
 
Styrelsen väljs varje år av stämman. Om du vill delta i styrelsearbetet är du varmt välkommen att anmäla ditt intresse till valberedningen. Vi uppskattar medlemmarnas engagemang. Det ger oss alla ett bra boende.
 
Som nyinflyttad har man nog med sitt boende och orkar kanske inte ta sig igenom alla papper och pärmar. Därför upplyser vi er här kort om vissa angelägna saker:

  • När det gäller sophanteringen är stat, kommuner och enskilda medborgare skyldiga att hjälpa till i arbete med att göra hanteringen av sopor effektivt och hygieniskt. Vår förening deltar självklart i detta arbete. Det betyder att du ska sortera hushållsavfall och matrester i våra två gemensamma soprum.
  • Kartonger, glas, tidningar och andra grovsopor få INTE slängas i våra soprum. För dessa finns en sopanläggning en bit upp på Kvarnholmsvägen 50, vid parkeringsplatsen för båtklubben.
  •  Alltså inga kartonger, blomkrukor eller teveapparater i våra soprum!

 
Och så lite om vår gemensamma trevnad:

  • Det är mycket viktigt att vi alla hjälps åt att följa våra gemensamma ordningsregler. Läs mer under Bra att veta och övrigt under fliken Boende. Det är inte är tillåtet att spela hög musik eller på annat sätt störa grannarna mellan klockan 22.00 - 07.00.
  • Det är absolut förbjudet att slänga ut fimpar från loftgångar eller balkonger. Ej heller att fimpa utanför/innaför våra fyra entreér. Det är inte tillåtet att röka i offentliga utrymmen. Undvik i möjligaste mån att röka på balkongerna. Vid enstaka större festtillfällen, renovering eller in- och utflyttning är det trevligt om man i förväg informerar om detta för de grannar som kan tänkas bli störda. Rökförbud gäller på loftgångarna och i trapphusen.
  • På våra digitala anslagstavlor, på bottenvåningen vid varje hiss, står alltid de senaste nyheterna. Styrelsen rapporterar där om kommande förändringar och händelser. På dessa digitala tavlor gör du också din bokning när du vill hyra föreningens gemensamhetslokal.

 
I BO-pärmen, som du fått av Ikano bostad eller den tidigare ägaren, finns alla information om din lägenhet och annat matnyttigt. Aktuell information kan du läsa på de digitala anslagstavlorna som finns i varje entré. Resten ser du på vår hemsida www.saltsjovy.se
 
Så än en gång, välkommen till oss på Finnboda Varvsväg 10 A, B, C och D. Vi i styrelsen nås säkrast via mail, dessa hittar du på hemsidan.
 
Välkommen att höra av dig!                                                                                                                Styrelsen