Välkommen till Brf Saltsjö Vy

Vad kul att du har valt att skaffa en lägenhet i vår bostadsrättsförening, hoppas att du kommer att trivas!

Styrelsen finns till för er om något är oklart, men börja gärna med att titta igenom innehållet i denna hemsida. Den ger en översiktlig bild av vad du behöver veta för att göra boendet enklare. När du flyttar in får du också en kortversion av ett Välkommen-brev. En sida som kompletterar denna info är Bra att veta - regler och trivsel.   

Föreningen har stadgar, styrelse och revisor. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening med en vald styrelse där varje lägenhetsinnehavare är medlem. 
 
Som medlem i föreningen har du både skyldigheter och rättigheter. Din lägenhetsandel är en del i helheten som är föreningen. Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att föreningen och dess fastighet sköts på ett långsiktigt hållbart och ansvarsfullt sätt. Det ligger i alla medlemmars intresse att föreningens ekonomi är god och att huset och lägenheterna är i gott skick.

När du har blivit antagen av styrelsen som medlem i föreningen, tar du över det inre underhållsansvaret och ansvaret för ändringar som gjorts inne i lägenheten. Att komma tillrätta med problem inne i lägenheterna ligger i såväl medlemmarna som föreningens intresse. Exempelvis kan en OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) bli underkänd för att föregående ägare påverkat ventilationen i samband med flytt av kök. Ett läckande tätskikt i ett badrum kan också skada omgivande lägenheter och till och med huset.
Som köpare av en bostadsrättslägenhet har den nya medlemmen en undersökningsplikt enligt köplagen. Eftersom alla brister kanske inte upptäcks före köpet har säljaren i sin tur en upplysningsplikt. Det är viktigt att köparen reklamerar alla eventuella brister i tid på grund av en kort reklamations- och preskriptionsfrist enligt köplagen.
Vi anlitar SBC, Sveriges Bostadsrätts Centrum som juridisk och ekonomiskt förvaltare. De har specialister och jurister som kan bistå den nya medlemmen i hantering av brister eller annat som upptäcks i samband med köpet och som i värsta fall kan leda till skador på lägenheter och hus.
 
Du bor till självkostnadspris. Månadsavgiften är bland annat baserad på föreningens samlade driftskostnader och på hur mycket reparationer, underhåll och städning som behövs. Var rädd om vår gemensamma egendom, det håller kostnaderna nere och därmed också din egen månadsavgift. Följ betalningsreglerna som finns paragraf 11 i våra stadgar. Då slipper du extra kostnader. 
 
Dina nycklar får du av den säljande medlemmen när du flyttar in. Säljaren ska informera om hur passersystem och kodbrickor fungerar. För att du som ny medlem ska få nya personliga kodbrickor krävs uppgifter och underskrifter från dig. Den blanketten finns att hämta på hemsidan, den kan fyllas i och postas till föreningen, men när du ska ska flytta in får du ett mejl från föreningen där du ombeds att ta med ifylld blankett när du hämtar kodbrickorna. Alla boendes namn och mobilnummer finns också sökbara i porttelefon vid  respektive entré för att du ska kunna släppa in gäster i fastigheten. De kodbrickor som tillhör lägenheten och som gäller tidigare medlem kommer att avkodas och är sedan förbrukade.
 
För att föreningen ska kunna kommunicera information digitalt till dig (via mejl eller sms), till exempel kallelser och årsredovisningar, krävs ett skriftligt samtycke från dig. En sådan blankett får du i samband med inflyttningen, men den finns även på hemsidan.   
 
Ny medlem måste också skriva under ansvarsdokumentet rörande inglasning av balkong om lägenheten har en sådan. Se även information som beskriver regelverket kring inglasningen.
 
Bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman. Normalt hålls en stämma en gång per år, oftast före maj månads utgång.
 
Styrelsen väljs varje år av stämman. Anmäl ditt intresse till valberedningen om du känner för att påverka i en styrelse. Det ger oss alla ett bra boende.
 
Om du har förslag eller önskemål om större förändringar i föreningen kan du lämna in en motion till årsstämman. Du kan givetvis när som helst under året komma med idéer eller förslag. Se kontaktuppgifter till styrelsen eller mejl till info@saltsjovy.se
 
Som nyinflyttad har man nog med sitt boende och orkar kanske inte ta sig igenom alla papper och pärmar. Därför upplyser vi er här kort om angelägna saker:
 
När det gäller sophanteringen är stat, kommuner och enskilda medborgare skyldiga att hjälpa till i arbete med att göra hanteringen av sopor effektivt och hygieniskt. Vår förening deltar självklart i detta arbete. Det betyder att du kan sortera hushållsavfall och matrester i våra två gemensamma soprum. 

  • Kartonger, glas, tidningar och andra grovsopor få INTE slängas i våra soprum. För dessa finns en sopanläggning en bit upp på Kvarnholmsvägen 50, vid parkeringsplatsen för båtklubben.
  •  Alltså inga kartonger, blomkrukor eller teveapparater i våra soprum!

 
Och så lite om vår gemensamma trevnad:

  • Det kan inte nog påpekas hur viktigt det är att vi alla hjälps åt med att följa våra gemensamma ordningsregler. Det är alltså inte är tillåtet att spela hög musik eller på annat sätt störa grannarna mellan klockan 22.00 - 07.00 
  • Förbjudet att slänga ut fimpar från loftgångarna eller balkongerna 
  • Det är inte tillåtet att röka i offentliga utrymmen. Undvik i möjligaste mån att röka på balkongerna. Vid enstaka större festtillfällen, renovering eller in- och utflyttning är det trevligt om man i förväg informera om detta för de grannar som kan tänkas bli störda. Rökförbud gäller på loftgångarna och i trapphusen. På digitala anslagstavlor på bottenvåningen vid varje hiss, skriv de senaste nyheterna. Styrelsen rapporterar där om kommande förändringar och händelser. På dessa digitala tavlor gör du också din bokning när du vill hyra föreningens gemensamhetslokal

 
I Bopärmen, som du fått av den tidigare ägaren, finns mycket information om din lägenhet.
 
Vi avslutar som vi började – använd dig av www.saltsjövy.se och de digitala anslagstavlorna för den info du behöver.
 
Så ännu en gång, välkommen till oss på Finnboda Varvsväg 10 A, B, C och D. Vi i styrelsen nås säkrast via mail, dessa hittar du på styrelsesidan. Du kan också skickaett mail till infolådan info@saltsjovy.se
                                                                                                           
 Styrelsen