Styrelsen och dess ansvarsområden

Ordförande
Juridik
Kontakt Ikano
Projekt
Finnboda Varv Samfällighet

Erik Månsson

Innergård
Terrass
Hobbyrum
Utsmyckning
Trädgårdsgrupp
Projekt
Finnboda Hamn Samfällighet 

Jonas Wallmark
 

Soprum
Trädgårdsgrupp

Gun-Marie Gembäck

Vice ordförande
Sekreterare
Medlemshantering
Nyckel och kodbrickor - NLL
Kontakt SBC och Driftia-adm
Projekt

Monika Norman

Garage/parkering
Köhantering
Corepark-tillstånd
Hissar o felanmälan
Ansvar Driftia fastighet

Juhani Hakala
Rikard Govenius (backup)

Valberedning
Nils Greger -
sammankallande
Kjell Sjöberg

Ekonomi
Avtal
Lån
Försäkringar

Alexander Laskaridis 

Hemsida o infomaillåda
Infobox entréer
Kameraövervakning garage
Sopning och snöröjning ute
 Projekt/avtal
Finnboda Hamn Samfällighet
Finnboda Varv Samfällighet 

Lars Andersson

Gemensamhetslokal
Debitering och statistik - lokal
Städning fastighet
Namnskyltar port, postfack, brevlåda

Frida Schelin