Styrelsen och ansvarsområden

Ordförande
Ekonomi, avtal
Fakturor, bank, försäkring 
Medlemsärenden
Huvudkontakt Driftia och SBC
Föreningens brevlåda
Projekt

Monika Norman


Ledamot
Samtyckesregister
Hemsida
Infobox entré
Inglasning balkonger
Nycklar, kodbrickor
Kameraövervakning
Porttelefon
Finnboda Hamn Samfällighet 

Jonas Wallmark
 

Suppleant
Projekt/resurs
Finnboda Varv Samfällighet

Erik Månsson

Ledamot
Sekreterare/Information
Fakturor/Protokoll
Dokumentation
Infobox entré
Kameraövervakning
Hemsida/Infolåda
Finnboda Hamns Samfällighet 

Projekt/avtal
Lars Andersson

Ledamot
Fastighetsdrift/teknik
Garage/parkering
Köhantering
Corepark-tillstånd
Kontakt Driftia fastighet

Juhani Hakala

Valberedning
Peter Billung, sammankallande
Jannice Horgen
Leo Knutsson

Ledamot
Projekt/resurs

Gerhard Snellman 

Suppleant
Trädgården/växter

Avlastning nycklar och kodbrickor
Gun-Marie Gembäck

Suppleant
Gemensamhetslokal
Debitering och statistik - lokal
Ordning och reda - lokal
Namnskyltar port, postfack, brevlåda

Frida Schelin