Styrelsen och dess ansvarsområden

Ordförande
Övergripande kontaktperson
Medlemsärenden
Nycklar och kodbrickor
Kontakt Driftia och SBC
Föreningens brevlåda
Projekt

Monika Norman


Ledamot
Innergård
Terrass
Infobox entré
Trädgårdsgrupp
Samtyckesregister
Projekt/avtal
Finnboda Hamn Samfällighet 

Jonas Wallmark
 

Suppleant
Projekt
Finnboda Varv Samfällighet

Erik Månsson

Ledamot
Sekreterare/Information
Protokoll
Dokumentation
Infobox entré
Hemsida/Infolåda
Finnboda Hamns Samfällighet 

Projekt/avtal
Lars Andersson

Ledamot
Fastighetsdrift/teknik
Garage/parkering
Köhantering
Corepark-tillstånd
Kontakt Driftia fastighet

Juhani Hakala

Valberedning
Nils Greger -
sammankallande
Kjell Sjöberg

Ledamot
Ekonomi
Fakturahantering
Bank
Försäkring

Alexander Laskaridis 

Suppleant
Trädgården/växter
Soprum

Avlastning nycklar och kodbrickor
Gun-Marie Gembäck

Suppleant
Gemensamhetslokal
Debitering och statistik - lokal
Ordning och reda - lokal
Namnskyltar port, postfack, brevlåda

Frida Schelin