Styrelsen och ansvarsområden

Monika Norman
Ledamot, ordförande
Ekonomi, avtal
Fakturor, bank, försäkring 
Medlemsärenden
Huvudkontakt Driftia och Fastum
Föreningens brevlåda
Projekt
GA-bildning i Finnboda

 

Jonas Wallmark
Ledamot
Samtyckesregister inkl. inglasning balkonger 
Medlemsärenden, nycklar o kodbrickor
Hemsida
Infobox entré
Gemensamhetslokal
Kameraövervakning
Porttelefon
Finnboda Hamn Samfällighet 

Karin Moberg
Suppleant
Trädgårdsgrupp
Administration/resurs

Lars Andersson
Ledamot
Sekreterare/Information
SBC-behörighet o fakturor
Protokoll/dokumentation
Infobox entré
Kameraövervakning
Hemsida/Infolåda

Projekt
 

Gerhard Snellman
Ledamot
Projekt/resurs
Avtal 
 

Robert Wasserman
Suppleant
Avtalsfrågor
Register
Resurs

 

Valberedning
Jannicke Horgen, sammankallande
Leo Knutsson

Juhani Hakala
Ledamot
Fastighetsdrift/teknik
Avtal
Garage/parkering
Köhantering
Corepark-tillstånd
Kontakt Driftia fastighet

Projekt
 

Christian Koch
Suppleant
Fastighet/drift
Resurs