Styrelsen och dess ansvarsområden

Ordförande
Övergripande kontaktperson
Medlemsärenden
Nycklar och kodbrickor
Kontakt Driftia och SBC
Föreningens brevlåda
Projekt

Monika Norman

Innergård
Terrass
Hobbyrum
Trädgårdsgrupp
Samtyckesregister
Projekt
Finnboda Hamn Samfällighet 

Jonas Wallmark
 

Projekt
Finnboda Varv Samfällighet

Erik Månsson

Sekreterare/Information
Protokoll
Dokumentation
Infobox entré
Hemsida/Infolåda
Finnboda Hamns Samfällighet 

Projekt/avtal
Lars Andersson

Fastighetsdrift/teknik
Garage/parkering
Köhantering
Corepark-tillstånd
Kontakt Driftia fastighet

Juhani Hakala

Valberedning
Nils Greger -
sammankallande
Kjell Sjöberg

Ekonomi
Fakturahantering
Bank
Försäkring

Alexander Laskaridis 

Trädgården/växter
Avlastning nycklar och kodbrickor
Gun-Marie Gembäck

Gemensamhetslokal
Debitering och statistik - lokal
Ordning och reda - lokal
Namnskyltar port, postfack, brevlåda

Frida Schelin