Ekonomisk och administrativ förvaltning

SBC sköter vår ekonomiska och administrativa förvaltning

SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum) sköter föreningens löpande ekonomiska och administrativa förvalting.


Medlemmar i föreningen ska alltså vända sig till SBC med frågor rörande panter, lägenhetsförteckning samt avisering av avgifter. Detta sköter inte föreningens styrelse. Från oktober 2017 har SBC förenklat aviutskick i syfte att lättare kunna se OCR-nummer, sista betalningsdag samt vilka perioder avin avser.  SBC minskar även pappersåtgången på detta sätt. Anmäl dig gärna till e-faktura i din internetbank där du också kan ansöka om autogiro.
Här ser du ett exempel på en kvartalsavi.

Handlingar kring pantförskrivningar ska skickas till:
SBC
Box 226
851 04 Sundsvall

OBS. Överlåtelsehandlingar i samband med försäljningar ska mäklare skicka till föreningen, inte till SBC. Bostadsrättsföreningen skickar sedan handlingarna till SBC efter sedvanliga underskrifter.  Adressen som handlingarna ska skickas till är:
Brf Saltsjö Vy
Finnboda Varvsväg 10 B
131 72 Nacka
Namnskyltar på brevlådorna och utanför entrédörrar sköter också föreningen själv. På brevlådorna ska endast de namn stå som finns på Avtal på upplåtelse av bostadsrätt eller Överlåtelseavtal. Övriga boende ska ha en c/o adress. Om du har funderingar på detta, skicka ett mail till infolådan.

Observera, gå gärna in på SBCs kundportal där bostadsrättsinnehavare har sin egen inloggning. Läs mer här.

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Box 1353
111 83 Stockholm
Besöksadress: Västgötagatan 5, plan 8
Tel: 0771-722 722 
E-post: kundtjanst@sbc.se
Webb: www.sbc.se
Kundtjänst har öppet alla vardagar 07-21.