Ekonomisk och administrativ förvaltning

Fastum sköter vårt lägenhetsregister och förvaltar våra
ekonomiska och administrativa ärenden

Fastums ansvar
Fastum sköter föreningens löpande ekonomiska och administrativa förvalting från årsskiftet 2021-2022. Detta sköter alltså inte föreningens styrelse själva, du ska vända dig till Fastum. De har fullmakt att för föreningens räkning hantera, bearbeta och spara pantbrev och gåvobrev och liknande, föra lägenhets- och medlemsregister samt avisera föreningens avgifter.

Panter ska skickas till:
Fastum AB
Box 3118
169 03 Solna
 
Utdrag ur medlemsregistret beställs på www.90220.se
Det är enbart banken eller bostadsrättsinnehavaren  som kan beställa detta. utdraget.
 
Beställning av mäklarbild med överlåtelsehandlingar
Görs på Fastums mäklarsida.
 
Inlogg Kundportal
www.fastumdirekt.se
 
Besöksadress
Råsundavägen 18, Solna
 
Postadress
Fastum AB
Box 3118
169 03 Solna
 
Epost fastum: kundsupport@fastum.se
Tele Fastum: 90220 (utan riktnummer)
Servicecenter har öppet 7.30-16.00

Om du som medlem vill ha utdrag ur medlemsregistret för ändring av lån och övriga bankkontakter ska du alltså kontakta Fastum, inte föreningen. Det är en lagstadgad åtgärd, därför är det viktigt att det går rätt till. Se hur du gör ovan.
 

Föreningens ansvar
Namnskyltar på brevlådorna och utanför entrédörrar sköter föreningen själv. På brevlådorna ska endast de namn stå som finns på Avtal på upplåtelse av bostadsrätt eller Överlåtelseavtal. Övriga boende ska ha en c/o adress. Om du har funderingar på detta, skicka ett mail till infolådan.
Föreningen sköter också hanteringen av Nycklar och kodbrickor.