Ekonomisk och administrativ förvaltning

SBC sköter vårt lägenhetsregister och förvaltar våra
ekonomiska och administrativa ärenden

SBCs ansvar
SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum) sköter föreningens löpande ekonomiska och administrativa förvalting. Detta sköter alltså inte föreningens styrelse själva. Du ska vända dig till SBC (se nedan).
SBC har styrelsens fullmakt att för vår räkning hantera, bearbeta och spara pantbrev och gåvobrev och liknande, föra lägenhets/medlemsförteckning samt avisera föreningens avgifter.

Från oktober 2017 har SBC förenklat aviutskick i syfte att lättare kunna se OCR-nummer, sista betalningsdag samt vilka perioder avin avser.  SBC minskar även pappersåtgången på detta sätt. Anmäl dig gärna till e-faktura i din internetbank där du också kan ansöka om autogiro.

Handlingar kring pantförskrivningar ska skickas till:
SBC
Box 226
851 04 Sundsvall

Om du som medlem vill ha utdrag ur medlemsregistret för ändring av lån och övriga bankkontakter ska du också kontakta SBC, inte föreningen. Då får du tillbaka en blankett med underskrifter. Det är en lagstadgad åtgärd, därför är det viktigt att det går rätt till. 
 

Observera, gå gärna in på SBCs kundportal där bostadsrättsinnehavare har sin egen inloggning. Läs mer här.

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Box 1353
111 83 Stockholm
Besöksadress: Västgötagatan 5, plan 8
Tel: 0771-722 722 
E-post: kundtjanst@sbc.se
Webb: www.sbc.se
Kundtjänst har öppet alla vardagar 07-21.
 

Föreningens ansvar
OBS. Överlåtelsehandlingar i samband med försäljningar ska mäklare skicka till föreningen, inte till SBC. Bostadsrättsföreningen skickar sedan handlingarna till SBC efter sedvanliga underskrifter.  Adressen som handlingarna ska skickas till är:
Brf Saltsjö Vy
Finnboda Varvsväg 10 B
131 72 Nacka
Namnskyltar på brevlådorna och utanför entrédörrar sköter också föreningen själv. På brevlådorna ska endast de namn stå som finns på Avtal på upplåtelse av bostadsrätt eller Överlåtelseavtal. Övriga boende ska ha en c/o adress. Om du har funderingar på detta, skicka ett mail till infolådan.