Sopor och avfall - så här gör du

Felaktig hantering av sopor och avfall blir extra kostnader för föreningen som kan påverka dig som lägenhetsinnehavare!
 

När det gäller sophanteringen är stat, kommuner och enskilda medborgare skyldiga att hjälpa till i arbetet med att göra hanteringen av sopor effektivt och hygieniskt. Vi är inget undantag, vår förening deltar självklart i detta arbete. Det betyder att du ska sortera och lämna hushållsavfall och matrester (och inget annat) i våra två gemensamma soprum.

I ett av soprummen slänger du matavfall i bruna kärl. I båda soprummen finns också gröna kärl för övrigt hushållsavfall.
Kartonger, glas, tidningar och andra grovsopor få INTE slängas i våra soprum. För dessa finns en återvinningsstation/sopanläggning vid rondellen uppe på Kvarnholmsvägen 50, där gång- och cykelvägen börjar mot Svindersviken och Sickla, eller innanför Hästeholmens båtklubb vid nedre vägen upp till Kvarenholmen. . För övrigt och skrymmande avfall har Nacka kommun två återvinningscentraler i Östervik och Skuru/Boo. För öppettider och övrig information, läs mer här.

Våra soprum är alltså bara till för mat- och hushållsavfall. Absolut inte glas, elartiklar, metall, kartonger eller dylikt i våra två soprum! Fördela soporna jämt mellan kärlen, om locken är öppna drabbas vi av dubbla kärlavgifter!

Felaktig hantering av avfall innebär alltså extra avgifter för bostadsrättsföreningen. Det drabbar i slutändan lägenhetsinnehavarna i form av högre avgifter.

Vid vissa tider på året kan man utnyttja den mobila miljöstationen för farligt avfall. Se info och turlista här. Påminnelser skrivs på de digitala anslagstavlorna i respektive entré.