Om det börjar brinna.....

Om olyckan är framme och det börjar brinna någonstans i fastigheten eller i vår närhet är det viktigt att du som boende ska veta hur du ska agera.

Om det brinner i din lägenhet:
·         Försök att släcka elden
·         Kan du inte det, ring 112
·         Stäng alla dörrar och fönster
·         Utrym lägenheten och ta dig ned till markplan
·         Varna andra

Om det börjar brinna någon annanstans i fastigheten:
·         Om du upptäcker brand, försök släcka, annars ring 112 och varna andra
·         Om du befinner dig i din lägenhet, bli kvar där
·         Om du befinner dig utanför lägenheten, undvik rökfyllt trapphus och loftgång, gå in i din lägenhet. Använd aldrig hissen
·         Stäng dörrar och fönster, lägenheten är en brandcell
·         Gå ut på balkongen, det är din evakueringsplats från lägenheten

Om det börjar brinna i garaget:
·         Försök släcka med brandsläckare som finns i anslutning till uppgång A och C
·         Om det inte fungerar, ta dig snabbt ut via de märkta nödutgångarna i uppgång A och C eller nödutgångsdörren i porten. Kom ihåg att stänga den.
·         Ring 112 och varna andra

Om det börjar brinna i vår närhet
·         Ring 112 och varna andra
·         Stanna inomhus och stäng alla dörrar och fönster
·         Räddningstjänsten har instruktioner att sköta avstängning av fläktsystem i respektive uppgång i vårt hus
·         I övrigt, följ räddningstjänstens anvisningar

Om ventilation och fläktsystem
·         På vinden sitter en rökdetektor som känner av brandrök i ventilationssystemet. Om den känner av brandrök från någon eller                 några köksfläktar i huset stängs hela ventilationssystemet ner  
·         Räddningstjänsten har instruktioner att sköta avstängning av fläktsystem i respektive uppgång i vårt hus i händelse av brand i             hus eller i vår närhet
 
Detta är också bra att veta:
·         Gör dig bekant med var brandsläckarna i huset är belägna
·         Dörrarna till vinden måste alltid vara stängd, de är branddörrar
·         Huset är byggt så att varje lägenhet har funktionen som en brandcell
·         Använd aldrig hissen i samband med brandtillbud  
·         Om du måste ta dig genom rök, kryp på golvnivå, där finns mest syre
·         Kontrollera då och då att din brandvarnare fungerar. Vid behov byt batteri
·         Införskaffa en brandfilt och gärna en brandsläckare, det är en bra livförsäkring
-         MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har gett ut en skrift om vad man ska tänka på vid användning av gasol.                  Läs den här och tänk extra på vad som gäller avseende grillning på balkong, oavsett om den är inglasad eller inte.            


Observera att styrelsen följer riktlinjer och har kunskap som har att göra med brandbesiktningar, ventilation, fläktsystem, rökgångar, användning av gasol, nödbelysning och skyltar etc.


Finnboda november 2019
Styrelsen, Brf Saltsjö Vy