Nycklar och kodbrickor


Föreningens nyckel- och kodbrickor hanteras av Nacka Lås och Larm (NLL).
Systemet är spärrat, det betyder att vi endast kan kopiera våra nycklar hos NLL.
Du som behöver fler nycklar eller fler kodbrickor, fyller enklast i blanketten ”nycklar och kodbrickor”, se rubriken Blanketter.
Byte av lås och låskolv utförs endast av NLL och först efter ansökan hos styrelsen. Se gällande kontaktuppgifter.
Om du förlorat en kodbricka måste du omedelbart meddela detta, så den kan avkodas.