Nycklar och kodbrickor


Föreningens nycklar och kodbrickor hanteras av Nacka Lås och Larm (NLL).
Systemet är spärrat, det betyder att nycklar endast kan kopieras hos NLL.

Dina nycklar och kodbrickor får du av den säljande medlemmen när du flyttar in. Säljaren ska informera om hur passersystem och kodbrickor fungerar. Kodbrickorna är personliga och du som nyinflyttad medlem måste fylla i en blankett med kodsiffrorna och din underskrift. Den blanketten finns att hämta på hemsidan, och kan fyllas i och postas till föreningen. Alla boendes namn finns sökbara i porttelefon vid  respektive entré för att du ska kunna släppa in gäster i fastigheten. Det är också något du måste godkänna och skriva under på en annan blankett, som du får i samband med inflyttningen. När du ska flytta in tar föreningen kontakt med dig, och hjälper dig med dessa och andra blanketter. Behöver du nya kodbrickor kan du köpa dem av föreningen till en kostnad av 300 kronor styck. Bortkomna kodbrickor avkodas.
Har du mer frågor och funderingar kring nycklar och kodbrickor, skicka ett mail till infolådan