Min egen info i SBC-kundportal

Numera har du som bostadsrättsinnehavare din egen login-plats hos vår ekonomiska förvaltare SBC.
   
Gå in på SBC:s portal när du vill där du kan se bl a dina avier och annan nyttig information som styrelsen lägger in. Information till medlemmar kommer hädanefter att finnas både i den digitala anslagstavlan och i SBCs portal.

Ange adress http://www.sbc.se/portalen (du kan även klicka på denna länk). På din avgiftsavi som du får varje kvartal från SBC, Sverige BostadsrättsCentrum AB, finns en ruta uppe till vänster på avin där din personliga kod framgår som du ska använda. Objektnumret finns i den grå rutan till höger. I steg 2 fyller du i din e-postadress och byter till ett nytt lösenord.

Lycka till!