Förändring/ombyggnation av lägenhet

Om du vill förändra/bygga om din lägenhet ska du börja med att läsa § 45 i våra stadgar.  

Innan du sedan påbörjar ditt renoveringsprojekt, måste du presentera ritningar för styrelsen så att vi får godkänna dina ombyggnadsplaner. Använd vår brevlåda i 10 B eller infolådan. Vi ger då ett svar till dig om forsättning och hänvisar dig att följa nedanstående punkter. 

Här presenteras det regelverk du ska följa när ombyggnaden har godkänts av brf Saltsjö Vy:s styrelse. 
 
1. Krävs det en bygganmälan eller bygglov? Du har som boende ansvara att ta reda på det via kommunens föreskrifter.

2. Om du skall göra ändringar i konstruktionen krävs alltid ett skriftligt utlåtande från konstruktör. Hos oss når du konstruktören via vår fastighetsförvaltare Driftia via den tekniske rådgivaren Fredrik Hörnfelt. Han har mailadress fredrik.hornfeldt@driftia.seLäs mer här om kontakt med Driftia. Observera att styrelsen i Brf Saltsjö Vy hänvisar alla ombyggnadsärenden till Driftia, efter att ha fått en presentation av ritningar och gett ett generellt utlåtande till dig. Generellt brukar föreningar vara mycket restriktiva med att godkänna den typen av förändringar. Är brf-styrelsen det  minsta tveksam om hur den bärande konstruktionen påverkas meddelar vi också det i samband med godkännande. 

3. Beroende på utförande och åtgärd ska du ta fram ritningshandlingar t ex vid ansökan om att flytta kök eller badrum etc.

4. Du måste anlita certifierade hantverkare när det avser våtrum/tätskikt. Men även avseende säkert vatten, el och ventilation.

5. Föreningen rekommenderar att du i övrigt anlitar hantverkare som har gällande försäkringar för sitt uppdrag.

6.  Vid ombyggnationer som kan påverka ventilation bör besiktningsutlåtande från certifierad sakkunnig kontrollant användas. Driftia hjälper dig med det.

7. När renoveringen är slutförd ska du anlita en certifierad besiktningsman som godkänner renoveringen och skicka in detta dokument till styrelsen. Vi rekommederar at du tar hjälp av Driftia

8. Du ska vara medveten om att du som boende är kvalitetsansvarig gentemot föreningen. Läs mer på Boverket och Hus.se.

9. Samtliga kostnader i samband med din renovering/ombyggnad får du bekosta själv.