Blanketter och avtal

Angående inglasning av balkong
OBS! Initiativ om att glasa in flera balkonger än de som är färdigställda våren 2016 kan kräva byggnadslov. Kontrollera med Nacka kommun.
Om du vill glasa in din balkong eller redan har gjort det och behöver föra över avtalet till ny lägenhetsägare ska du klicka på pdf:en till vänster eller på denna länk och skriva ut avtalet i två exemplar. (OBS!) Båda exemplaren ska skrivas under innan det läggs i styrelsens postlåda i 10 B. Ett behålls av lägenhetsinnehavaren och ett behålls av styrelsen för Brf Saltsjö Vy efter att samtliga parter har skrivit under. Om lägenheten ägs av två personer skall bägge två skriva under avtalet.
Det finns ett motsvarande regelverk liknande avtalet angående fortsatta inglasningsprojekt inom Brf Saltsjö Vy.