Vem ansvarar för underhållet av din bostadsrätt?

Läs nedanstående två dokument om du vill veta mer om huruvida det är bostadsrättsinnehavaren eller bostadsrättsföreningen som ansvarar för underhåll av bostadsrätten och om något händer som måste åtgärdas.
Det ena dokumentet ger generellt snabba svar om ansvarsfördelningen mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättsinnehavarna.
Det andra dokumentet ger en mer detaljerad tolkning av Bostadsrättslagen och föreningens stadgar.
Om du har synpunkter eller att något saknas i listan, kontakta styrelsen via infolådan.