Vem ansvarar om något händer din lägenhet eller på fastigheten?

Läs nedanstående två dokument om du vill veta mer om huruvida det är bostadsrättsinnehavaren eller bostadsrättsföreningen som har ansvar om något händer fastighet eller lägenhet och som måste åtgärdas. Observera att du alltid ska ta kontakt med Driftia när det gäller felanmälan och tveksamhet i försäkringsfrågor mellan brf Saltsjö Vy och medlem.
Nedanstående dokument ger generellt snabba svar om ansvarsfördelningen mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättsinnehavarna.
I övrigt pågår för närvarande arbete i styrelsen med att se över föreningens stadgar så att de anpassas till Bostadsrättslagens innehåll avseende underhåll och försäkringsfrågor.
Om du har synpunkter eller att något saknas i listan, kontakta styrelsen via infolådan.